RADOVI

Dugogodišnjim radom realizirali smo mnoge projekte. Predstavljamo Vam neke od njih:

Vodosprema
Izgradnja vodospreme, dovodnog i odvodnog cjevovoda
 • Izgradnja vodospreme ''Zelenka'' u Makarskoj
 • Izgradnja vodospreme, dovodnnog i odvodnog cjevovoda, Drvenik 2
 • Vodoopskrbni cjevovod i kanalizacijski kolektori od Lozice do Mokošice, Dubrovnik
 • Izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda, dionica: odvojak s Jadranske magistrale za Komin-Banja
 • Izgradnja cjevovoda Janjina-Žuljana-Kupjenova
 • Izgradnja vodospreme, pristupnog puta i polaganje cjevovoda naselja Kuna, Općina Orebić
 • Izgradnja vodosprema ''Žrnovo'' i ''Račišće'', Pelješac
 • Punionica vode u Civljanima
 • Građevinsko zanatski radovi na izgradnji potpornih zidova uz plažu na predjelu Kamena, Tučepi
 • Izgradnja vodoopskrbnog sustava Velić-Čačvina-Vrpolje, I. Faza, Grad Trilj
 • Sanacija vodovodne i kanalizacijske mreže u poduzetničnkoj zoni Preparandija u Kninu
 • Izgradnja crpne stanice Tribunj 3, tlačnog cjevovoda i obalnog kolektora otpadnih voda u starom selu općine Tribunj i sanacija vodovodne mreže na trasi tlačnog cjevovoda
 • Vodosprema ''Ravna glava'' sa cjevovodima-izgradnja vodoopskrbnih objekata visoke zone Grada Imotskog, Vinjanskog prstena i Gornjeg Prološca
 • Vodosprema ''Spas'' u Kninu
Izgradnja cesta
Izgrdnja protupožarne prosjeke s elementima šumarske ceste
 • Rekonstrukcija lokalne ceste L67160 u naselju Krivodol
 • Izgradnja dijela prometnice i infrastrukture u gospodarskoj zoni ''Kosore'' u Vrlici
 • Izgrdnja protupožarne prosjeke s elementima šumarske ceste Duba-Lovište, Pelješac
 • Rekonstrukcija Ramske ulice sa izgradnjom potpornog zida, Grad Sinj
 • Građevinsko zanatski radovi na izgradnji potpornih zidova uz plažu na predjelu Kamena, Tučepi
 • Izgradnja odmorišta Otišič na Državnoj cesti D1, dionica Knin-Sinj
Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava
Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na Vrljici
 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 31; PODRUČJE MALOG SLIVA VRLJIKA u 2017. godini
 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 31; PODRUČJE MALOG SLIVA VRLJIKA u 2016. godini
 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 31; PODRUČJE MALOG SLIVA VRLJIKA u 2015. godini
 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 31; PODRUČJE MALOG SLIVA VRLJIKA u 2014. godini
 • Preventivna, redovna i izvanredna obrana od poplava na branjenom području 31; PODRUČJE MALOG SLIVA VRLJIKA u 2013. godini
Vodoopskrba i kanalizacijski kolektori
Vodoopskrbni cjevovod i kanalizacijski kolektori od Lozice do Mokošice, Dubrovnik
 • Fekalna kanalizacija i rekonstrukcija vodovoda u ulici Bunje, Solin
 • Izgradnja kolektora otpadnih voda u ulicama Sol. Mladeži, Sv. Anstazija, Jajići u Solinu
 • Izgradnja gravitacijskog kolektora Plano, Trogir
 • Izgradnja sustava odvodnje fekalnih voda u općini Brela, ulica Put Luke
 • Kanalizacijski kolektor u ulici Stjepana Ivičevića u Makarskoj