DJELATNOSTI

Usluge

USLUGE

LASIĆ COMPANY d.o.o. pruža usluge iz svog područja djelatnosti, glavna i osnovna djelatnost je GRADITELJSTVO.

Visokogradnja
Visokogradnja
 • rušenje i demontaže
 • pripremni radovi
 • zemljani radovi
 • zidarski radovi
 • izolaterski radovi
 • betonski i ab radovi
 • armirački radovi
 • tesarski radovi
 • krovopokrivački radovi
 • skelarski radovi
Niskogradnja
 • usluga rada građevinskim strojevima:
  • razni iskopi
  • nasipavanja i zasipavanja terena
  • valjanje i nabijanje zemljanih i tucaničkih podloga
 • pripremni radovi na terenu
 • izgradnja platoa, parkirališta, pristupnih puteva
 • uređenje okoliša
 • usluga prijevoza
 • rušenje postojećih objekata
 • tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
 • tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za odvodnjavanje i navodnjavanje
 • tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda, te rukovođenje sustavom za navodnjavanje
 • izgradnja hidrograđevinskih objekata
 • uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)
interior-design-icon
Alat
Vršimo usluge
 • nadzora nad gradnjom
 • izrada nacrta (projektiranje) objekata
 • prijevoz u domaćem i međunarodnom prometu,
 • iznajmljivanja strojeva i opreme
Kontakt
LASIĆ COMPANY d.o.o.
LASIĆ COMPANY, d.o.o. za građevinarstvo
Glavina Donja, Glavina donja 468a